Moduły enova365

Najlepsze Rozwiązania dla Twojego Biznesu

Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu modułów faktur, handlu, przedstawiciela handlowego i CRM enova365. Niezależnie od tego, jakie są Twoje potrzeby, mamy odpowiednie narzędzia, aby pomóc Ci osiągnąć sukces.

Elastyczność i Profesjonalizm

Nasz zespół oferuje elastyczne podejście do wdrażania enova365, zapewniając pełne wsparcie niezależnie od wybranych modułów. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możesz mieć pewność, że Twoja firma działać będzie sprawnie i efektywnie.

Wszechstronne Wdrożenia enova365

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb! Specjalizujemy się w wdrażaniu kluczowych modułów enova365, ale nasza oferta obejmuje również pełen zakres dostępnych rozwiązań, by zapewnić Ci kompleksową obsługę.

Jak wygląda wdrożenie enova365?

Wdrożenie systemu to proces skrupulatny i wieloetapowy.

Na początku niezbędne jest dokładne rozeznanie potrzeb klienta, w tym określenie, jakie moduły enova365 są mu potrzebne, czy ma już wybrane, czy potrzebuje pomocy w selekcji. Jeśli potrzebne są dodatkowe elementy, takie jak serwer, czy inny sprzęt komputerowy, również to uwzględniamy.

Następnie przygotowujemy szczegółową ofertę, obejmującą nie tylko koszt licencji enova365, ale także ewentualne inne produkty, jak oprogramowanie biurowe czy antywirusowe. W ofercie uwzględniamy również koszty robocizny związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu oraz ewentualne dodatki do enova365 czy przygotowaniem dedykowanego oprogramowania.

Po zaakceptowaniu oferty ustalamy terminy wdrożenia i rozpoczynamy pracę. Pierwszym krokiem jest konfiguracja enova365, tworzenie bazy demo oraz przesłanie klientowi linku do instrukcji, aby mógł samodzielnie zapoznać się z systemem. W trakcie prac często konsultujemy się z klientem, dostosowując rozwiązania do jego potrzeb.

Po zakończeniu wdrożenia tworzymy docelową bazę danych oraz szkolimy pracowników z podstawowych funkcji enova365. Jeśli są takie potrzeby, klient może również podpisać umowę o stałą obsługę informatyczną, co gwarantuje mu ciągłe wsparcie w użytkowaniu i rozwijaniu systemu

Gotowy na efektywną zmianę w swoim biznesie? Skontaktuj się z nami teraz, aby rozpocząć profesjonalne wdrożenie systemu enova365, idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

enova365_handel

Faktury: Sprawne Zarządzanie Dokumentami Sprzedaży

Moduł enova365 Faktury zapewnia proste i łatwe wystawianie faktur, definiowanie cen i analizowania sprzedaży poprzez rozbudowane raporty.

Funkcjonalności:

 • Bazy Kontrahentów: Przechowuj informacje o kontrahentach, bankach i urzędach
 • Katalogi Produktów: Łatwy dostęp do danych transakcyjnych związanych z towarem/usługą,
 • Cenniki: Dostosuj ceny sprzedaży i metody ich wyliczania.
 • Dokumenty Sprzedaży: Wystawiaj faktury, paragony, faktury korygujące, proformy oraz zaliczkowe.
 • Umowy Cykliczne: Zarządzaj umowami na stałą dostawę lub z okresowym fakturowaniem.
 • Raportowanie: Generuj zestawy raportów sprzedaży i twórz własne zestawienia.
 • Uprawienia Dla Operatorów: Ogranicz dostęp do danych zdefiniowanymi wzorcami.

Wdrożenie modułu enova365 Faktury zapewnia wydajność i profesjonalizm w zarządzaniu dokumentami sprzedaży.

Handel: Skuteczna Obsługa Operacji Handlowych

Moduł enova365 Handel to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające prowadzenie dokumentacji operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu. Automatyzuje procesy związane z wystawianiem dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania oraz obsługą magazynu.

Główne Funkcjonalności:

 • Kartoteki kontrahentów: Przechowuj informacje o kontrahentach, bankach i urzędach, w tym warunki handlowe i historię transakcji.
 • Karty towarów i usług: Zarządzaj szczegółowymi informacjami dotyczącymi towarów i usług, włączając w to dane transakcyjne.
 • Magazyny: Obsługuj jeden lub wiele magazynów, dostosowując obroty magazynowe do potrzeb firmy.
 • Cenniki: Definiuj różne rodzaje cen sprzedaży oraz dostosowuj je do kontrahentów lub ich grup.
 • Różnorodne Dokumenty: Wystawiaj faktury, paragony, dokumenty magazynowe, oferty, zamówienia i więcej.
 • Kontrola Należności: Monitoruj bieżący stan należności i zobowiązań.
 • Deklaracja Intrastat: Generuj deklaracje na podstawie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Jednolity Plik Kontrolny: Obsługuj pliki JPK do Ministerstwa Finansów, z możliwością sprawdzenia ich poprawności przed wysłaniem.
 • Kaucje: Obsługa dokumentów kaucji, stosowanych m.in. do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi.
 • Raporty: Generuj zestawy raportów sprzedaży i twórz własne zestawienia zgodnie z potrzebami.
 • Definiowalne Uprawnienia: Ogranicz uprawnienia operatorów do wystawiania określonych rodzajów dokumentów.

Moduł enova365 Handel zapewnia kompleksową obsługę procesów handlowych, gwarantując precyzję i efektywność działań.

Przedstawiciel Handlowy: Efektywna Praca Zdalna dla Handlowców

Moduł enova365 Przedstawiciel Handlowy to innowacyjne narzędzie wspierające pracę handlowców poza siedzibą firmy, umożliwiającą budowanie stabilnych relacji z klientami z dowolnego miejsca.

Funkcjonalności:

 • Wystawianie Dokumentów Handlowych: Twórz zapytania, oferty, zamówienia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 • Przeglądanie Innych Dokumentów: Śledź faktury, oferty i zamówienia do dostawców w czasie rzeczywistym.
 • Planowanie i Realizacja Wizyt: Zarządzaj harmonogramem wizyt u klientów, rejestrując wszystkie zdarzenia.
 • Rejestracja Zadań: Prowadź rejestry korespondencji, korzystając z wbudowanego klienta poczty e-mail.
 • Tworzenie Cenników i Rejestracja Rabatów: Ustalaj ceny i rabaty, monitorując realizację zamówień.
 • Kontrola Zapłat: Śledź płatności i łącz je z realizowanymi zadaniami.
 • Analiza Zestawień: Przeglądaj i analizuj dane z wykorzystaniem zestawień dostępnych w module.
 • Integracja z Google: Wykorzystuj kalendarz Google i Google Maps do planowania tras i spotkań.
 • Integracja z Bazą GUS: Łącz się z bazą Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Odkryj, w jakich obszarach możesz wykorzystać funkcje modułu enova365 Przedstawiciel Handlowy, aby podnieść efektywność swojej pracy. 

CRM: Skuteczne Zarządzanie Relacjami z Klientami

Moduł enova365 CRM umożliwia kreowanie, zarządzanie i podtrzymywanie relacji z klientami w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia łatwy dostęp do pełnej historii kontaktów z klientami oraz umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem sprzedażowym.

Kluczowe Funkcjonalności:

 • Kontrahenci: Twórz listę kontrahentów i przechowuj wszystkie istotne informacje o klientach w jednym miejscu
 • Zdarzenia i Zadania: Rejestruj historię kontaktów z klientami oraz planuj i przyporządkowuj zadania do wykonania.
 • Projekty i Kampanie: Grupuj zadania i zdarzenia związane z kontrahentami, realizując określone cele biznesowe.
 • Leady i Transakcje: Umożliwiają odwzorowanie procesu sprzedażowego, począwszy od gromadzenia danych o potencjalnych klientach po finalizację transakcji.
 • Zasoby: Zarządzaj zasobami przedsiębiorstwa, rezerwując wyposażenie i narzędzia zgodnie z potrzebami.
 • Teczki: Przechowuj informacje na dowolnie wybrany temat, zbierając dokumenty i dane w jednym miejscu.
 • Moje Zadania: Śledź zadania przypisane do siebie oraz te, które zostały przyporządkowane innym użytkownikom.
 • Korespondencja Seryjna: Przygotuj szablony listów i wysyłaj je do klientów tradycyjną pocztą lub automatycznie za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wizytówki: Porządkuj bazę kontrahentów i przechowuj kontakty z potencjalnymi klientami.
 • Opiekun Kontrahenta: Przypisz operatora do kontrahenta w celu podziału listy klientów między przedstawicieli handlowych.
 • Kreatory: Wprowadzaj dane do wielu miejsc w systemie za pomocą jednego formularza.
 • Załączniki: Przechowuj i archiwizuj dokumenty związane z kontrahentami, takie jak umowy, oferty i zamówienia.

Moduł enova365 CRM umożliwia efektywne zarządzanie relacjami z klientami, co przekłada się na rozwój biznesu i zwiększenie sprzedaży.

Wszystkie obszary enova365