System enova365 w nowej wersji!

przez admin

Wersja enova365 2401.3.7 została opublikowana 22.03.2024r. Szczegóły zmian można znaleźć w ulotce.

W nowej wersji zostały dodane nowe funkcjonalności w modułach m.in. Kadry Płace, Księgowość, Handel oraz CRM.

Przypominamy, że od wersji 2404, która planowo zostanie wydana 22.04.2024r. system enova365 dostępny będzie tylko w nowej technologii Microsoft .NET6.

Więcej informacji na temat enova365 w wersji .NET6 dostępnych jest w tym artykule.

Zmiany w modułach:

Kadry Płace:

  • Umowa o pracę – Dodano możliwość wyświetlania i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny z informacją o wymiarze etatu.
  • Właściciel – Poprawione zostało wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy.
  • Właściciel – Poprawione zostało wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozlcizeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.

Księgowość:

  • Deklaracja CIT – Zmiana dostępności funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania.
  • Grupy VAT – Poprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT_UE w konfiguracji Grupy VAT.

CRM:

  • Korespondencja masowa – Poprawiono wyświetlanie nazwy Instytucji Finansowych PPK, Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych oraz Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej.

Handel:

  • Umowy cykliczne – W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie „Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy”.
  • Umowy cykliczne – W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie „Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy” z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką.
  • Deklaracja Intrastat – Zaktualizowano generowanie idKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.

Do prawidłowej instalacji tej wersji wymagany jest kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta. Poproś o pomoc swojego Opiekuna lub skontaktuj się z Nami!

Źródło: enova.pl